Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2017

Przypominamy o upływającym wraz z dniem 10.03 terminie rekrutacji uczniów do projektu „Zawodowy Wrocław” w szkołach. Liderów Szkolnych Prosimy o dostarczenie formularzy zgłoszeniowych uczniów do dn. 15.03 do CKP pok. 408.

Przypominamy także o możliwości uczestnictwa w Projekcie nauczycieli kształcenia zawodowego!

Aby zgłosić się do udziału, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Rekrutacja à Nauczyciele, oraz złożyć go w CKP pok. 408 lub przesłać drogą elektroniczną skan podpisanego formularza do dn. 10.03.2017. W przypadku chęci udziału w stażu, obligatoryjne jest także złożenie pisemnej rekomendacji dyrektora danej placówki objętej projektem (na wzorze dostępnym pod adresem http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/rekrutacja/rekrutacja-nauczyciele).