Ostatnia modyfikacja: 24 marca 2017

Poniżej zamieszczamy kolejne listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do Projektu „Zawodowy Wrocław”.

Uprzejmie prosimy Liderów Szkolnych poszczególnych placówek o zgromadzenie od uczniów zakwalifikowanych do Projektu następujących dokumentów:

– Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
– Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
– Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu
– Zał. A do formularza zgłoszeniowego

oraz dostarczenie ich do CKP pok. 408 najpóźniej do dn. 05.04.2017.
Powyższe załączniki dostępne są w zakładce Projekty Unijne>Zawodowy Wrocław>Rekrutacja>Uczniowie