Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2019

Dn. 30.11.2018 odbyliśmy wizytę monitoringową w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Szkockiej, która miała na celu sprawdzenie wyposażonej w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” pracowni planowania żywienia.

Pracownia wzbogacona została o następujące środki trwałe:

a) Notebook Dell Vistro 3578 15,6’’ (31 szt.)
a) Projektor Acer P5530 (1 szt.)
b) Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-1610 (1 szt.)
c) Zestaw TANITA BC1000 analizator składu ciała z ANT stic i oprogramowaniem GMON Fit 3 (2 szt.)
d) Licencja niewyłączna na program Kcalmar.pro wersja akademicka (31 licencji)
e) Program Office STD 2019 PL MOLP (31 szt.)
f) Retro waga kuchenna czarna z miską 5kg (30 szt.)

Zespół Szkół Nr 3 posiada dwie pracownie gastronomiczne (sale 55 i 53), oraz jedną pracownię planowania żywienia (sala 52). Zajęcia w tych pracowniach przewidziane są dla uczniów klas 1 i 2 technikum gastronomicznego oraz klas 2, 3 i 4 technikum hotelarskiego. Zakupiony sprzęt użytkowany jest przez uczniów technikum gastronomicznego podczas realizacji zajęć takich jak pracownia gastronomiczna, technologia gastronomiczna z towaroznastwem oraz organizacja produkcji gastronomicznej. Wykorzystywany jest on także w realizacji zajęć przez uczniów technikum hotelarskiego na przedmiotach takich jak Obsługa konsumenta oraz usługi żywieniowe w hotelarstwie. W roku 2019 planowane są zajęcia z usług gastronomicznych, wyposażenia i zasad bezpieczeństwa w gastronomii oraz pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, przewidziane dla technikum gastronomicznego. Podczas realizacji powyższych zajęć również użytkowany będzie sprzęt zakupiony w ramach projektu.

Uczniowie korzystający ze sprzętu kształcą się w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Podczas wizyty monitoringowej uczniowie klasy 2G realizowali zajęcia z zasad żywienia, podczas których korzystali zarówno z wag kuchannych jak i notebooków Dell Vistro. Prowadząca zajęcia poinformowała, że szkoła czeka na instalację na zakupionym sprzędzie programu Kcalmar.pro wersja akademicka. Instalacji ma dokonać firma zewnętrzna przy współudziale informatyka ze szkoły. Zestaw TANITA analizator składku ciała będzie służył uczniom w nauce przygotowywania diet – będa one opracowywane w programie Kcalmar.pro.

Wzbogacenie pracowni planowania żywienia o ww. sprzęt pozwoli na spełnienie aktualnych wymagów dotyczących kształcenia, opisanych w rekomendowanym przez KOWEZiU wyposażeniu pracowni nauki zawodu. Wsparcie w postaci zakupionego sprzętu pozwoli na lepsze i trwalsze opanowanie nauki w szkole zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu projektu. Środki dydaktyczne spełniają normy rekomendowane przez KOWEZiU.