Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2019

W minionym tygodniu (8-10.01.2018) kolejni nauczyciele zrealizowali w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” kurs specjalistyczny pn. „Szkolenie teoretyczne i praktyczne z robotyki i programowania robotów przemysłowych”. Kurs trwał 24 godziny edukacyjne i przeprowadzony został przez doświadczonych trenerów z firmy FANUC http://www.fanuc.eu/pl/pl 

Uczestnicy nabyli wiedzę w zakresie obsługi i programowania robotów FANUC, a także poznali zasady bezpieczeństwa pracy z robotem. Podczas szkolenia omówiono:

· budowę i funkcjonalność podstawowych komponentów robota i kontrolera
· uruchamianie robota
· układy współrzędnych i ręczne poruszanie robotem
· podstawowe instrukcje programowania wraz z praktycznymi przykładami
· najczęściej pojawiające się błędy i metodologia postępowania
· wykonanie i przywrócenie kopii bezpieczeństwa robota

Zdobyta wiedza przełoży się na podwyższenie jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do potrzeb rynku pracy.

Dziękujemy firmie FANUC za profesjonalną organizację szkolenia.