Ostatnia modyfikacja: 31 października 2017

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. D odbędzie się dn. 6.11.2017 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Egzamin przeprowadzony zostanie również dla uczestników kursu z gr. A i gr. B, którzy nie zdali egzaminu przy pierwszym/drugim podejściu. Przypominam, iż koszt dla tych uczestników wynosi 152 zł.

Uczestnicy Ci mają możliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach, będących powtórką materiału. Będą to bloki głównie poświęcone powtórzeniu i usystematyzowaniu wiedzy i umiejętności kursantów.

Zapraszamy uczestników z gr. A i gr. B, którzy nie zdali egzaminu przy pierwszym/drugim podejściu do Ośrodka Kształcenia Kursowego 2XTAK w następujących terminach:

31.10 godz. 15:30
02.11 godz. 15:30
04. 11 godz. 09:00

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.