Ostatnia modyfikacja: 16 listopada 2017

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. E odbędzie się dn. 18.12.2017 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Egzamin przeprowadzony zostanie również dla uczestników kursu z gr. A, gr. B, gr. C oraz gr. D, którzy nie zdali egzaminu przy pierwszym/drugim podejściu. Przypominam, iż koszt dla tych uczestników wynosi 152 zł.

Uczestnicy Ci będą mieli możliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach, będących powtórką materiału. Będą to bloki głównie poświęcone powtórzeniu i usystematyzowaniu wiedzy i umiejętności kursantów. Termin takich spotkań zostanie jeszcze ustalony.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Ze względu na bardzo dużą liczbę osób podchodzących do egzaminu (32 osoby) istnieje prawdopodobieństwo, że sumarycznie egzamin potrwa co najmniej do godz. 16:00.