Ostatnia modyfikacja: 29 czerwca 2016

Kurs rozpocznie się o godz. 9:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2xTAK we Wrocławiu, przy Al. Marcina Kromera 46 http://www.2xtak.eu/O_nas-60.html

Kurs odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 lub 9:00-18:00 (jesteśmy na etapie ustalania dokładnego harmonogramu z ośrodkiem).

Sumarycznie do zrealizowania jest 67 godzin kursu. Cały kurs potrwa maksymalnie 2 tygodnie. Zakończony zostanie on egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzyma legitymację UDT oraz uprawnienia do pracy przy obsłudze wózków widłowych.

UWAGA: Przed zajęciami odbędą się badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy w celu potwierdzenia stanu zdrowia umożliwiającego udział w kursie i pracę przy obsłudze wózków jezdniowych (widłowych). Prosimy o wcześniejsze stawienie się w ośrodku 2XTAK.