Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2019

Dwaj nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego w minionym tygodniu (13-17.11.2017) zrealizowali w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” kurs „Szkolenie praktyczne i teoretyczne z sieci przemysłowych w sterownikach PLC”.
Kurs przeprowadziła firma ENCON Sp. z o.o. Uczestnicy kursu zdobyli rozszerzoną wiedzę z zakresu budowy, konfiguracji, programowania i diagnostyki systemów automatyki opartych o sterowniki S7-1200 firmy Siemens.
Zdobyta wiedza przełoży się na podwyższenie jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do potrzeb rynku pracy.