Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2019

Dn. 29.05 odbyliśmy wizytę monitoringową w Zespole Szkół Logistycznych w celu sprawdzenia wyposażonej w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” pracowni logistycznej. Pracownia wyposażona została w szereg pomocy dydaktycznych:

a) makieta terminali i magazynów T-MTIM (1 szt.)
b) modele środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego T-MST (1 szt.)
c) zestaw edukacyjny nr 1: terminal z oprogramowaniem (1 szt.)
d) zestaw edukacyjny nr 2: aplikacja do weryfikacji tagów RFiID (1 szt.)
e) zestaw edukacyjny nr 3: aplikacja do wydruku etykiety (1 szt.)
f) drukarka do etykiet ZEBRA (5 szt.)
g) czytnik kodów kreskowych ZEBRA (4 szt.)
h) LI 2208/USB/czarny/podstawka/kabel (1 szt.)

Przedmioty szkolne, nauczane przy użyciu nowego sprzętu to m.in. procesy magazynowe oraz wykonywanie prac magazynowych. Wzbogacenie pracowni logistycznej o ww. pomoce dydaktyczne pozwoli na spełnienie aktualnych wymogów dotyczących kształcenia, opisanych w rekomendowanym przez KOWEZiU wyposażeniu pracowni nauki zawodu. Wsparcie w postaci zakupionego sprzętu pozwoli na lepsze i trwalsze opanowanie nauki w szkole zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu projektu. Zakupione dla Zespołu Szkół Logistycznych sprzęty wykorzystywane są podczas realizacji przedmiotów zawodowych w zawodach technik logistyk, technik spedytor, magazynier logistyk (szkoła branżowa 1 st.), przyczyniając się do uzyskania lepszych efektów kształcenia. Podczas zajęć w pracowni logistycznej uczniowie klasy 1-3 realizują pod okiem nauczyciela przedmioty kierunkowe, gdzie aktywnie korzystają z zakupionego sprzętu w procesie edukacji zawodowej.