Ostatnia modyfikacja: 27 sierpnia 2018

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. C odbędzie się dn. 19.09.2018 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK, ul. Miechowity 2.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Bardzo proszę, aby uczniowie stawili się tego dnia w Ośrodku o godz. 7:30, ponieważ przeprowadzona zostanie dodatkowa powtórka.

Ośrodek 2XTAK może wystawić usprawiedliwienie dla uczniów na czas trwania egzaminu.