Ostatnia modyfikacja: 23 listopada 2017

Przypominamy o rozpoczynającym się już w najbliższą sobotę (25.11) kursie „Uprawnienia SEP 1 kV” gr. B realizowanym w ramach projektu „Zawodowy Wrocław”. Informujemy, iż pierwszego dnia (tj. 25.11) uczestnicy:

· Muszą zabrać ze sobą dowód osobisty
· Przeprowadzone zostaną przez lekarza medycyny pracy badania

Kurs realizowany będzie przez Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu, przy ul. Miechowity 2 (boczna Kromera) http://www.2xtak.eu/

Grupa, do której należą uczestnicy, będzie liczyła 21 osób. Sumarycznie do zrealizowania jest 25 godzin edukacyjnych kursu.
Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym, oraz egzaminem zewnętrznym przed powołaną Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisją Kwalifikacyjną.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu zewnętrznego, absolwent kursu otrzyma stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Harmonogram kursu „Uprawnienia SEP 1kV” gr. B dostępny jest także pod linkiem:
http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe