Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Informujemy, iż osoby, które w ramach II edycji projektu „Zawodowy Wrocław” będą brały udział w stażach zawodowych, mają możliwość realizacji kursów specjalistycznych zgodnych z kierunkiem kształcenia.

W przypadku chęci udziału w nich, należy wypełnić zamieszczone poniżej zgłoszenie oraz dostarczyć je bezpośrednio do Biura Projektu „Zawodowy Wrocław” (Centrum Kształcenia Praktycznego, pok. 408) w terminie od 23 do 27.04.2018 w godz. 7.30-15.00.

O przyjęciu kandydata na jeden ze wskazanych kursów decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złożenia formularzy przez kilku uczestników w jednym terminie, decydująca jest średnia ocen z przedmiotów zawodowych, wpisana uprzednio w formularzu motywacyjnym przez instruktora zawodu/wychowawcę/lidera szkolnego.

W chwili obecnej dysponujemy wolnymi miejscami na następujące kursy:

1. Animator – 2 miejsca
2. Nowoczesne trendy w przygotowaniu potraw – 2 miejsca
3. Obsługa celna przesyłek – 2 miejsca
4. Transport i spedycja międzynarodowa – 1 miejsce
5. SEP – 4 miejsca (uwaga! Ze względu na egzamin zewnętrzny i wymóg pełnoletności, przyjęte będą tylko osoby, które ukończą 18 lat nie później niż w sierpniu br.)