Ostatnia modyfikacja: 30 maja 2017

27.05 odbyły się ostatnie grupowe zajęcia interpersonalne w szkołach biorących udział w Projekcie. Poniżej znajdują się listy uczestników, którzy pomyślnie zakończyli I etap.
Osoby znajdujące się na listach prosimy o wypełnienie formularzy motywacyjnych, znajdujących się na stronie:

http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/rekrutacja/rekrutacja-uczniowie
(formularze dostępne są także u Liderów Szkolnych) oraz złożenie ich do Liderów Szkolnych najpóźniej do dnia 2 czerwca 2017.