Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2019

Ostatni weekend (25-26.11.2017) upłynął nauczycielom biorącym udział w projekcie „Zawodowy Wrocław” pod znakiem kursu „Windows 10”. Nauczyciele Ci zrealizowali 16 godzin kursu pod okiem trenera z firmy ALTKOM Akademia https://www.altkomakademia.pl/

Kurs ten pozwolił nauczycielom nabyć nową wiedzę i umiejętności, a także usystematyzować wiedzę dotychczas posiadaną, co z pewnością przełoży się na podwyższenie jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do potrzeb rynku pracy.