Ostatnia modyfikacja: 21 marca 2017

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do Projektu „Zawodowy Wrocław”.

Jednocześnie informujemy, iż z przyczyn obiektywnych, listy rankingowe placówek: Elektroniczne Zakłady Naukowe, Lotnicze Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Nr 18, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, Zespół Szkół Zawodowych Nr 5, Zespół Szkół Nr 1 zamieszczone zostaną do końca bieżącego tygodnia.

Uprzejmie prosimy Liderów Szkolnych poszczególnych placówek o zgromadzenie od uczniów zakwalifikowanych do Projektu następujących dokumentów:

– Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
– Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
– Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu
– Zał. A do formularza zgłoszeniowego

oraz dostarczenie ich do CKP pok. 408 najpóźniej do dn. 31.03.2017.
Powyższe załączniki dostępne są w zakładce Projekty Unijne>Zawodowy Wrocław>Rekrutacja>Uczniowie