Ostatnia modyfikacja: 21 września 2017

W dniu wczorajszym (20.09) odbyło się pierwsze spotkanie gr. A w ramach kursu „Uprawnienia SEP 1kV”. Kurs realizowany jest przez Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu przy ul. Miechowity 2 http://www.2xtak.eu  Sumarycznie w kursie weźmie udział 32 uczestników, w podziale na dwie grupy. Każda z grup ma do zrealizowania 25 godzin edukacyjnych kursów. Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym, oraz egzaminem zewnętrznym przed powołaną Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisją Kwalifikacyjną. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu zewnętrznego, absolwent kursu otrzyma stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Przypominamy, że harmonogram kursu dla każdej z grup dostępny jest na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe