Ostatnia modyfikacja: 16 października 2018

Dn. 27.09 odbyliśmy wizytę monitoringową w Zespole Szkół Nr 2 w celu sprawdzenia wyposażonej w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” pracowni obróbki mechanicznej. Pracownia wyposażona została w szereg pomocy dydaktycznych:

a) Szlifierka narzędziowa SN-50 nr seryjny: 185 00 611 (1 szt.)
a) Drukarka ATMAT SIGNAL XL (1 szt.)
b) Skaner 3D ATMAT LUNA (1 szt.)
c) Oscyloskop cyfrowy Gratten 1102CAL 2K, 100MHz1 gsa (1 szt.)
d) Zestaw do żarników M8, M9, M10, M10x1,25, PSA, Strog (1 szt.)
e) Oscyloskop, generator, przystawka USB do PC (1 szt.)

Zajęcia prowadzone w pracowni obróbki mechanicznej prowadzone są dla uczniów kształcących się w zawodach takich jak: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy. Wzbogacenie pracowni obróbki mechanicznej o ww. sprzęt pozwoli na spełnienie aktualnych wymagów dotyczących kształcenia, opisanych w rekomendowanym przez KOWEZiU wyposażeniu pracowni nauki zawodu. Wsparcie w postaci zakupionego sprzętu pozwoli na lepsze i trwalsze opanowanie nauki w szkole zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu projektu. Zakupione dla Zespołu Szkół Nr 2 sprzęty wykorzystywane są podczas realizacji przedmiotów zawodowych, gdzie wykonywane są prace takie jak szlifowanie noży tokarskich, szlifowanie wierteł, szlifowanie gwintowników. Podczas wizyty monitoringowej uczniowie pod okiem nauczyciela realizowali przedmioty kierunkowe i aktywnie korzystali z zakupionego sprzętu. Środki dydaktyczne spełniają normy rekomendowane przez KOWEZiU.