Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyłonienia doradców zawodowych i coacha na potrzeby realizacji projektu „Zawodowy Wrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o określenie szacunkowego kosztu ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika.

Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 16 stycznia do godz. 15.00 na e-mail jhandziak-buczko@ckp.pl