Ostatnia modyfikacja: 7 sierpnia 2017

Kurs rozpocznie się o godz. 15:30 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2xTAK we Wrocławiu, przy Al. Marcina Kromera 46 http://www.2xtak.eu/

Sumarycznie do zrealizowania jest 147 godzin kursu. Cały kurs potrwa maksymalnie 1,5 miesiąca. Zakończony zostanie on egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem zewnętrznym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzyma legitymację UDT oraz uprawnienia do pracy w zawodzie spawacza.