Ostatnia modyfikacja: 27 września 2017

Od poniedziałku (25.09) trwa kurs „AutoCAD” realizowany dla uczestników Naszego projektu z gr. A.
Kurs prowadzą doświadczeni trenerzy z firmy CADProjekt https://cad-project.pl
Sumarycznie w kursie weźmie udział 15 uczestników, w podziale na dwie grupy. Każda z grup ma do zrealizowania 20 godzin edukacyjnych kursu. Kurs zakończony zostanie egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty.

Harmonogram kursu dla każdej z grup dostępny jest na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe