Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2018

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. B odbędzie się dn. 30.07.2018 o godz. 12:30 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK, ul. Miechowity 2.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Ze względu na zaostrzenie procedur w Urzędzie Dozoru Technicznego związanych z kwestiami formalnymi, w bieżącej edycji niestety nie ma możliwości dołączenia na egzamin osób z innych grup, które nie zdały egzaminu uprzednio.

Uczniowie zainteresowani ponownym podejściem do egzaminu UDT proszeni są o kontakt z biurem projektu pod adresem email: eniedbalka@ckp.pl lub telefonicznie: 71 798 67 00 wewn. 123. Istnieje możliwość utworzenia odrębnej grupy egzaminacyjnej np. w październiku pod koniec realizacji projektu, jeśli zbierze się odpowiednia grupa chętnych. Cena egzaminu UDT dla tych uczniów to 152 zł płatne w dniu egzaminu.