Ostatnia modyfikacja: 31 marca 2017

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę rankingową nauczycieli zakwalifikowanych do projektu.
Aktualizacja wynika ze zmian na listach rankingowych, tj. zakwalifikowania do udziału w projekcie kilku osób z listy rezerwowej w związku z rezygnacją kandydatów z listy podstawowej.

Zamieszczamy także harmonogramy szkoleń interpersonalnych z coachem w podziale na grupy.