Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2017

Poniżej zamieszczamy listę rankingową nauczycieli zakwalifikowanych do Projektu „Zawodowy Wrocław”.
Lista rankingowa sporządzona została w oparciu o preferowane przez kandydatów formy wsparcia w ramach Projektu „Zawodowy Wrocław“.

Zakwalifikowanych nauczycieli uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

– zał. 3 Deklaracja uczestnictwa dla nauczycieli
– zał. 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla nauczycieli
– zał. 5 Oświadczenie uczestnika projektu dla nauczycieli
– Zał. A do formularza zgłoszeniowego

oraz dostarczenie ich do CKP pok. 408 najpóźniej do dn. 05.04.2017.
Powyższe załączniki dostępne są w zakładce Projekty Unijne>Zawodowy Wrocław>Rekrutacja>Nauczyciele