Ostatnia modyfikacja: 13 grudnia 2017

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji do II edycji projektu „Zawodowy Wrocław”.

Poniżej publikujemy listy rankingowe dla każdej ze szkół biorących udział w projekcie.

Osoby, które znalazły się na liście rankingowej, a tym samym zostały zakwalifikowane proszone są o dostarczenie do Liderów Szkolnych niżej wymienionych dokumentów:

· Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
· Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
· Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu

Wszystkie wymienione dokumenty dostępne są na Naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/rekrutacja/rekrutacja-uczniowie

UWAGA: Prosimy o pobieranie i wypełnianie dokumentów wyłącznie z zakładki „REKRUTACJA DO II EDYCJI PROJEKTU”

Wszystkie ww. dokumenty należy przekazać Liderom Szkolnym w nieprzekraczalnym terminie do dn. 12.01.2018! Osoby niepełnoletnie proszone są również o podpis rodzica/opiekuna w dokumentacji.