Ostatnia modyfikacja: 10 czerwca 2017

Poniżej publikujemy listy rankingowe uczestników projektu „Zawodowy Wrocław” zakwalifikowanych do II etapu, z podziałem na formy wsparcia.

Ilość punktów, która decydowała o przyjęciu na daną formę wsparcia była odrębnie określona dla każdej z nich.
Z przyczyn obiektywnych listy rankingowe placówek:

· Zespół Szkół Nr 18
· Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

opublikowane zostaną dn. 12.06.