Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2018

Dn. 13.03 odbyliśmy wizytę monitoringową w Elektronicznych Zakładach Naukowych w celu sprawdzenia wyposażonej w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” pracowni komputerowej. Pracownia wyposażona została w 17 komputerów stacjonarnych PC z oprogramowaniem biurowym. Przedmioty szkolne, nauczane przy użyciu nowych komputerów to m.in. tworzenie baz danych i aplikacji internetowych. Wzbogacenie pracowni komputerowej o 17 komputerów PC z oprogramowaniem biurowym pozwala na spełnienie aktualnych wymogów dotyczących kształcenia, opisanych w rekomendowanym przez KOWEZiU wyposażeniu pracowni nauki zawodu. Wsparcie w postaci zakupionego sprzętu pozwoli na lepsze i trwalsze opanowanie nauki w szkole zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu projektu. Zakupione dla Elektronicznych Zakładów Naukowych sprzęty wykorzystywane są podczas realizacji przedmiotów zawodowych w zawodach technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik przyczyniając się do uzyskania lepszych efektów kształcenia. Podczas wizyty monitoringowej uczniowie klasy 2 realizowali przedmiot pn. aplikacje internetowe pod kierunkiem nauczyciela, gdzie aktywnie korzystali z zakupionego sprzętu i udzielali informacji zwrotnych na temat korzyści, jakie niesie ich wykorzystanie w procesie edukacji zawodowej.