Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie wykonanie usługi: Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji asystentów dzieci z niepełnosprawnościami
w ramach realizacji projektu „Edukacja przedszkolna bez barier …”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 30 listopada 2017r. do godz. 14:30 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl