Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych w jednostkach oświaty, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER …”,

Zamawiający przedłuża termin na szacowanie wartości zamówienia i wskazuje nowy termin tj. 30 marca 2017r. do godz. 14:00

Równocześnie, Zamawiający zamieszcza zmodyfikowane dokumenty pomocne w oszacowaniu wartości zamówienia.
Zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 30 marca 2017r. do godz. 14:00 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl