Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie:

A) ZADANIE 1 – WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI
B) ZADANIE 2 – DOSTARCZENIE PRZERWY KAWOWEJ I PRZERWY OBIADOWEJ

w ramach realizacji projektu pn.: „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 6 października 2017r. do godz. 14:30 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl