Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy / Wykonawców usługi edukacyjnej, polegające na świadczeniu usług Asystenta dziecka niepełnosprawnego

w przedszkolach objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER …”,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 28 kwietnia 2017r. do godz. 10:30 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl