Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

UWAGA!
Zamawiający wydłuża termin szacowania wartości zamówienia do dnia 20 października 2017r. do godz. 14:30

 W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie Dostawa:

1) Sprzętu elektronicznego – zadanie 1
2) Wyposażenia w materiały biurowe Sal dydaktycznych – zadanie 2
3) Wyposażenia w gry / układanki Sal dydaktycznych – zadanie 3
4) Wyposażenia w zabawki Sal dydaktycznych – zadanie 4
5) Wyposażenia w meble Sal dydaktycznych – zadanie 5
6) Wyposażenia Sal do gimnastyki korekcyjnej – zadanie 6
7) Wyposażenia Sal logopedycznych – zadanie 7

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 16 października 2017r. do godz. 11:30 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl