Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:
zakup urządzeń do niszczenia dokumentów w związku z realizacją projektu .: Edukacja i partnerstwo bez barier (…)

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usług z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 20 listopada 2017r. do godz. 14:30 ; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),