Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w projekcie pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
 
zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 17 sierpnia  2017r. do godz. 13:30 na adres e-mail:  rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl