Ostatnia modyfikacja: 19 kwietnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem którego jest:

Usługa edukacyjna, obejmująca przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem pn.:

„EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER (….), dostępne jest na stronie: http://www.ckp.pl/index.php/aktualnosci/przetargi/147-ogloszenie-o-zamowieniu