Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego, przedmiotem którego będzie:

1) dostawa, zamontowanie i uruchomienie sprzętu komputerowego, na rzecz 8 wrocławskich jednostek oświaty,
2) zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz dedykowanej sieci zasilającej w pracowniach komputerowych, na rzecz 6 wrocławskich jednostek oświaty, które uczestniczą w realizacji projektu pn.: Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe…”,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 17 lipca 2017r. do godz. 13:00 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl