Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:
Dostawa pomocy dydaktycznych, specjalistycznych pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz mebli z podziałem na 6 zadań
w ramach realizacji projektu pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER (…)”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 9 października 2017r. do godz. 12:30 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 

UWAGA ! Zamawiający przedłuża termin szacowania wartości zamówienia do dnia 11 października 2017r. do godz. 14:30