Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie doskonalenie zawodowe nauczycieli w ośrodkach wychowania przedszkolnego objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER …”,

zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać na załączonym formularzu do dnia 11 kwietnia 2017r. do godz. 14:00 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl