Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie usługa polegająca na: Wyborze ekspertów do prowadzenia szkoleń oraz konsultacji indywidualnych dla 141 nauczycieli matematyki wrocławskich szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia nauczania matematyki opartego na metodzie eksperymentu w projekcie „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 5 października 2017r. do godz. 12:00 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 

UWAGA ! Zamawiający przedłuża termin szacowania wartości zamówienia do dnia 9 października 2017r. do godz. 14:00