Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy usługi poligraficznej w ramach promocji projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER …..”, zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 12 września 2017r. do godz. 14:30 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl