Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie:

Wykonanie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Edukacja przedszkolna bez barier (…)”

w szczególności:

1) 7 tablic pamiątkowych,
2) 50 plakatów w formacie A3,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy opisanych w załącznikach usług.

Szacowanie prosimy składać do dnia 21 listopada 2017r. do godz. 13:30 w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A)

Przy szacowaniu wartości zamówienia prosimy korzystać z zamieszczonego załącznika.

Zapraszamy do czynnego udziału w postępowaniu.