Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

 1) W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zapyta ofertowego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy,

któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie pn.: EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 10 lutego 2017r. do godz. 13.30 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl

2) W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zapyta ofertowego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Koordynatora merytorycznego ds. nadzoru na poprawną realizacją projektu pn.: EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 10 lutego 2017r. do godz. 13.30 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl