Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 25 maja 2017r. do godz. 11:30 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl