ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zapyta ofertowego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie pn.: EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników. Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 4 stycznia 2018r. do godz. 13:30; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: 1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A), Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznychw projekcie pn.: „Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe…”, zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników. Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia: 12 grudnia 2017r. do godz. 14:00.na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: Wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie wykonanie usługi: Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji asystentów dzieci z niepełnosprawnościamiw ramach realizacji projektu „Edukacja przedszkolna bez barier …” zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 30 listopada 2017r. do godz. 14:30 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: Wybór 9 opiekunów szkół podstawowych i 5 opiekunów szkół ponadgimnazjalnych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 14 zadań w projekcie „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. w ramach realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław” zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników. Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 30 listopada 2017r. do godz. 13:30 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:zakup urządzeń do niszczenia dokumentów w związku z realizacją projektu .: Edukacja i partnerstwo bez barier (…) zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usług z wykorzystaniem informacji z załączników.Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 20 listopada 2017r. do godz. 14:30 ; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: 1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

CKZ © 2024
Skip to content