Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Wybór 9 opiekunów szkół podstawowych i 5 opiekunów szkół ponadgimnazjalnych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 14 zadań w projekcie „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

w ramach realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników. Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 30 listopada 2017r. do godz. 13:30 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl