Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Zamawiający informuje, iż ponownie przedłuża termin na szacowanie wartości zamówienia i wskazuje nowy termin tj. 4 kwietnia 2017r. do godz. 14:00

Równocześnie, Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany – załącznik nr 1 tj. formularz – szacowanie wartości zamówienia
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 4 kwietnia 2017 r. do godz. 14:00 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl