Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin szacowania wartości zamówienia w związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy / Wykonawców usługi edukacyjnej, polegające na świadczeniu usług Asystenta dziecka niepełnosprawnego w przedszkolach objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER …”,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników. Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 8 maja 2017r. do godz. 12:30 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl