Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w projekcie pn.: „Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe…”,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia: 12 grudnia 2017r. do godz. 14:00.
na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl