Ostatnia modyfikacja: 15 grudnia 2021

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na świadczeniu Serwisu Gwarancyjnego Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 24 listopada 2021r. do godziny 800.
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:
72253200-5
72230000-6