ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

3/TP/CKZ/2021 – TRYB PODSTAWOWY z możliwością przeprowadzenia negocjacji (procedura krajowa)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego i sprzętu multimedialnego – w podziale na 9 zadań. TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 23 marca 2021r. do godziny 1000.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV:30200000-1 (sprzęt komputerowy)30213100-6 (komputer przenośny)48210000-3 (Pakiety oprogramowania dla sieci)30232120-1 (drukarki igłowe)30232150-0 (drukarki atramentowe)30232110-8 (drukarki laserowe)30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)32420000-3 (urządzenia sieciowe)30237000-9 (części, akcesoria i wyroby do komputerów)32322000-6 (urządzenia multimedialne)38652100-1 (projektor)30232100-5 (drukarki i plotery) UWAGA (16.03.2021) – ZMIANA TERMINU:Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „Zmiana swz (16.03.2021)” oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie I (BZP – 16.03.2021”). Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:Ofertę należy złożyć do dnia 24 marca 2021r. do godziny 1000 (otwarcie ofert: 24.03.2021r., godz. 13.00)

2/TP/J/2021 – TRYB PODSTAWOWY z możliwością przeprowadzenia negocjacji (procedura krajowa)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu TIK i punktów dostępowych do sieci Wi-Fi dla 2 przedszkoli gminy Wrocław – w podziale na 2 zadania. TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 10 marca 2021r. do godziny 1000.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV: 30213100-6 (komputer przenośny)30213200 -7 (komputer tablet)30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)32322000-6 (urządzenia multimedialne)38652100-1 (projektor)32413100-2 (rutery sieciowe) UWAGA (05.03.2021): Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „Zmiana swz (05.03.2021)” i zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I (BZP – 05.03.2021”), w konsekwencji których zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert: ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć do dnia 15 marca 2021r. do godziny 1000 (otwarcie ofert: 15.03.2021, godz. 13.00) UWAGA (10.03.2021) – ZMIANA TERMINU: Zamawiający informuje, że dokonał – w związku z zadanymi pytaniami – zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „Wyjaśnienia i zmiana swz (10.03.2021)” oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (BZP – 10.03.2021”).W związku z dokonaną zmianą Zamawiający udostępnia dla Zadania 1 poprawione załączniki, tj.: „Załącznik nr 1 – Arkusz kalkulacyjny Zadanie 1  (poprawiony – 10.03.2021)”; „Arkusz szczegółowy Zadanie 1 (poprawiony – 10.03.2021)”. Przy składaniu ofert należy korzystać z poprawionych załączników do swz. Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 18 marca 2021r. do godziny 1000 (otwarcie ofert: 18.03.2021r., godz. 13.00) UWAGA (16.03.2021) – ZMIANA TERMINU: Zamawiający informuje, że dokonał – w związku z zadanymi pytaniami – zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w…

TRYB PODSTAWOWY z możliwością przeprowadzenia negocjacji (procedura krajowa) – znak sprawy 1/TP/CKZ/2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego i sprzętu multimedialnego – w podziale na 5 zadań.  TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć do dnia 23 lutego 2021r. do godziny 1000. Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV: 30200000-1 (sprzęt komputerowy)30213100-6 (komputer przenośny)30232110-8 (drukarki laserowe)30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)32322000-6 (urządzenia multimedialne)38652100-1 (projektor)30232100-5 (drukarki i plotery) UWAGA (18.02.2021): Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „Zmiana swz (18.02.2021)” i zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III (18.02.2021”), w konsekwencji których zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert: ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć do dnia 25 lutego 2021r. do godziny 1000 (otwarcie ofert: 25.02.2021, godz. 13.00)

CKZ © 2021
Skip to content