ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

19/PN/J/2021 – przetarg nieograniczony (procedura unijna)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do Punktów Informacji i Kariery dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław i gminy Czernica – w podziale na 6 zadań. TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 25.01.2022r. do godziny 900.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV:39162100-6 (pomoce dydaktyczne)39162110-9 (sprzęt dydaktyczny)48520000-9 (programy multimedialne)

17/TP/J/2021 – TRYB PODSTAWOWY z możliwością przeprowadzenia negocjacji (procedura krajowa)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu specjalistycznego Biofeedback dla Przedszkola nr 17 we Wrocławiu (1 sztuka) TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 30 grudnia 2021r. do godziny 900.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV:33197000-7 – Medyczne urządzenia komputerowe UWAGA (29.12.2021) – ZMIANA TERMINU:Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w pliku „wyjaśnienia i zmiana swz (29.12.2021)” oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie (29.12.2021”)). Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:Ofertę należy złożyć do dnia 10.01.2022r.. do godziny 900 (otwarcie ofert: 10.01.2022r., godz. 10.00)

20/TP/J/2021 – TRYB PODSTAWOWY z możliwością przeprowadzenia negocjacji (procedura krajowa)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego oprogramowania graficznego i punktów dostępowych do sieci Wi-Fi – w podziale na 2 zadania. TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 28 grudnia 2021r. do godziny 900.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV:39162100-6 (pomoce dydaktyczne)48322000-1 (pakiety oprogramowania graficznego)32413100-2 (rutery sieciowe)

16/TP/CKZ/2021 – TRYB PODSTAWOWY z możliwością przeprowadzenia negocjacji (procedura krajowa)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputery stacjonarne wraz z monitorem i oprogramowaniem (16 sztuk). TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 30 listopada 2021r. do godziny 900.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV:30200000-1 (urządzenia komputerowe)

14/TP/J/2021 – TRYB PODSTAWOWY z możliwością przeprowadzenia negocjacji (procedura krajowa)

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na świadczeniu Serwisu Gwarancyjnego Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 24 listopada 2021r. do godziny 800.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV:72253200-572230000-6

CKZ © 2024
Skip to content