Ostatnia modyfikacja: 28 grudnia 2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TIK, oprogramowania graficznego, pomocy dydaktycznych i punktów dostępowych do sieci Wi-Fi – w podziale na 5 zadań.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 19 listopada 2021r. do godziny 900.
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:
30213100-6 (komputer przenośny)
30213200 -7 (komputer tablet)
32322000-6 (urządzenia multimedialne)
32413100-2 (rutery sieciowe)
39162100-6 (pomoce dydaktyczne
48322000-1 (pakiety oprogramowania graficznego)
48520000-9 (programy multimedialne)